Συνημμένη θα βρείτε την Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης 2021-2022, προπτυχιακών φοιτητών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο:

“ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ”,

όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (σύνδεσμος Νέα – Ανακοινώσεις)

Συνημμένο : Αρχείο PDF