Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Υπηρεσίες

Η Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αποβλέπει στην αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών και την ισότιμη συμμετοχή στην Εκπαίδευση των ΦμεΑ καθώς και φοιτητών Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού παρέχεται μια σειρά απο υπηρεσίες που συνεχώς αναπτύσσονται και αναδιαμορφώνονται, μέσω του επανασχεδιασμού των υπαρχόντων υποστηρικτικών δομών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και της δημιουργίας καινούργιων.

Έτσι, προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτικής στήριξης, η δημιουργία προσβάσιμων σταθμών εργασίας στην Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη, η βελτίωση και ο εμπλουτισμός με νέο εξοπλισμό των υποδομών χρήσης και πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό Φοιτητών ΦμεΑ, η παραγωγή συγγραμμάτων κατάλληλων για εντυποανάπηρους φοιτητές καθώς και η αναβάθμιση και η αναπροσαρμογή των Ιστοσελίδων των Τμημάτων, του πληροφοριακού συστήματος της Βιβλιοθήκης και των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Επίσης, θα πραγματοποιηθεί οικονομική ενίσχυση φοιτητών ΦμεΑ και φοιτητών ΕΚΟ, ώστε και οι δύο κατηγορίες να δύνανται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των σπουδών τους.

Η καταγραφή των αναγκών των φοιτητών καθώς και οι δράσεις στήριξης αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της δράσης της μονάδας καθώς και η διασύνδεση με άλλους σχετικούς φορείς παράλληλα με δράσεις ευαισθητοποίησης.

Τέλος, παρέχεται υποστήριξη τόσο των φοιτητών όσο και των καθηγητών σε θέματα που αφορούν την παράδοση μαθήματος, εξετάσεων κλπΙσότιμης Πρόσβασης ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του Πανεπιστημίου ΙωαννίνωνΙσότιμης Πρόσβασης ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνωνκαι ατόμων 

Για οποιαδήποτε πρόταση όσο αναφορά την λειτουργία της μονάδας και τις υπηρεσίες που παρέχονται παρακαλούμε στείλτε μας είτε μέσω της σχετικής φόρμας είτε μέσω αποστολής e-mail ( uoisds@uoi.gr).

Η υποβολή παραπόνων και υποδείξεων σε θέματα προσβασιμότητας μπορεί να γίνει μέσα από την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

elEL
Μετάβαση στο περιεχόμενο