Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Χαιρετισμός

Αγαπητοί επισκέπτες,

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σεβόμενο την αξία της ισότιμης πρόσβασης του συνόλου των φοιτητών του στην εκπαιδευτική διαδικασία, διαθέτει από το Μάιο του 2019 Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Αποστολή της Μονάδας είναι η δημιουργία ενός ευνοϊκού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος εντός του Πανεπιστημίου για τη στήριξη των φοιτητών που για ιατρικούς ή άλλους κοινωνικούς λόγους αντιμετωπίζουν λειτουργικές και εκπαιδευτικές δυσκολίες στην ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Η Μονάδα επιδιώκει να διευκολύνει τους φοιτητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ώστε να περατώνουν έγκαιρα και επιτυχημένα τον κύκλο σπουδών τους ενώ παράλληλα στοχεύει στην άμεση και αποτελεσματική επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην ακαδημαϊκή καθημερινότητά τους. Κατ΄ αυτό τον τρόπο ενισχύεται στην πράξη και οργανωμένα η επίτευξη των ακαδημαϊκών, ερευνητικών και επαγγελματικών στόχων τους.

Επιπλέον, η Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αποσκοπεί στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου μας καθώς και των κατοίκων της πόλης των Ιωαννίνων σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης των φοιτητών ΑμεΑ και τις συνεχείς προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου καλωσορίζει τους φοιτητές με Αναπηρία και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να τους παράσχει υψηλό επίπεδο ακαδημαϊκών σπουδών διασφαλίζοντας την ενεργό συμμετοχή τους στο πανεπιστημιακό γίγνεσθαι.

 

elEL
Μετάβαση στο περιεχόμενο