Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Εθελοντισμός

Η Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία αναζητά φοιτητές και άλλα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας που επιθυμούν να υποστηρίξουν εθελοντικά τους φοιτητές με Αναπηρία στις σπουδές τους.

  • Θέλεις να υποστηρίξεις τους φοιτητές με αναπηρία, αλλά δεν γνωρίζεις πως;
  • Επιθυμείς να αναλάβεις εθελοντική δράση στο πλαίσιο της Σχολής σου;
  • Δεν είσαι μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας και θέλεις να προσφέρεις;

Ποιες δράσεις μπορούν να αναλάβουν οι εθελοντές στο πλαίσιο της υποστήριξης Φοιτητών με Αναπηρία (ΦμεΑ);

Οι εθελοντές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μία ή περισσότερες από τις παρακάτω δράσεις:

  • Να αναλάβουν την εξοικείωση των πρωτοετών ΦμεΑ με τους χώρους του πανεπιστημίου και να τους συμβουλεύσουν για θέματα που αφορούν στην φοιτητική ζωή.
  • Να εξασφαλίσουν τη πρόσβαση των ΦμεΑ στους χώρους της σχολής, αναλαμβάνοντας ρόλο συνοδού εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων του Π.Ι. (π.χ. αίθουσες διδασκαλίας, κυλικείο, εστιατόριο, γραμματεία, βιβλιοθήκη, στάσεις ΜΜΜ γύρω από το κτήριο).
  • Να ενδυναμώσουν τη συμμετοχή των ΦμεΑ στις παραδόσεις μαθημάτων, στις κλινικές ασκήσεις ή στα εργαστήρια παρέχοντάς τους σημειώσεις, υποστήριξη στο χειρισμό αντικειμένων ή μεταφέροντάς τους τις οπτικές ή ακουστικές πληροφορίες που παρουσιάζονται στο μάθημα.
  • Να διευκολύνουν την πρόσβαση των ΦμεΑ στο εκπαιδευτικό υλικό μετατρέποντας σημειώσεις σε ψηφιακή προσβάσιμη μορφή ή συλλέγοντας τα συγγράμματα που χορηγούνται από τον ΕΥΔΟΞΟ από τα σημεία διανομής.
  • Να δημιουργούν ομιλούντα βιβλία.
  • Να συμμετέχουν μαζί με τους ΦμεΑ σε αθλητικές διοργανώσεις.
  • Να συμβάλλουν στη διατήρηση της επαφής των ΦμεΑ με την ακαδημαϊκή λειτουργία, ενημερώνοντάς τους για ανακοινώσεις, πρόγραμμα εξετάσεων κ.ο.κ.

Γίνε εθελοντής της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων!

elEL
Μετάβαση στο περιεχόμενο