Προσβάσιμοι σταθμοί εργασίας στην Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

    Η ύπαρξη των σταθμών αυτών επιτρέπουν στους φοιτητές με αναπηρία, όπως τυφλότητα, μειωμένη όραση, κινητική αναπηρία και γενικότερα άτομα με εντυποαναπηρία (π.χ., δυσλεξία) και άτομα με κώφωση, την πρόσβαση στις συλλογές της Βιβλιοθήκης, στις υπηρεσίες του Διαδικτύου και στην εκπόνηση εργασιών και έρευνας.