Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Σταθμοί Εργασίας Βιβλιοθήκης

Η Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης απευθύνεται και σε έντυπο-ανάπηρους χρήστες, ώστε να τους βοηθήσει να εξοικειωθούν με την Υποστηρικτική Τεχνολογία, να βελτιώσουν τον τρόπο που αλληλοεπιδρούν με αυτήν και να τη χρησιμοποιούν αποτελεσματικά, καθώς παρέχει 4 προσβάσιμους σταθμούς εργασίας.

Οι σταθμοί αυτοί είναι Η/Υ που επιτρέπουν στους φοιτητές με αναπηρία, όπως τυφλότητα, μειωμένη όραση, κινητική αναπηρία και γενικότερα άτομα με εντυποαναπηρία (π.χ., δυσλεξία) και άτομα με κώφωση, την πρόσβαση στις συλλογές της Βιβλιοθήκης, στις υπηρεσίες του Διαδικτύου και στην εκπόνηση εργασιών και έρευνας, ενώ είναι εξοπλισμένοι και με ειδικό λογισμικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με την εκάστοτε αναπηρία.

Συγκεκριμένα, οι σταθμοί εργασίας είναι εξοπλισμένοι με τα εξής εργαλεία:

Λογισμικά:

 • Λογισμικό Οπτικής Ανάγνωσης Χαρακτήρων (OCR) (ABBYY Fine Reader). Το λογισμικό επιτρέπει τη μετατροπή σαρωμένων αρχείων (με τη βοήθεια σαρωτή), αρχείων PDF ακόμα και αρχείων εικόνας σε επεξεργάσιμη μορφή. Το λογισμικό υποστηρίζει πλήρως ελληνικούς χαρακτήρες, έχει τη δυνατότητα εξαγωγής εγγράφων σε αρχεία κειμένου, html και pdf. Στη συνέχεια το αρχείο που προκύπτει, με τη χρήση ειδικού λογισμικού (που διατίθεται), μπορεί να μετατραπεί σε Braille ή σε προφορικό λόγο ή ακόμα και να μεγεθυνθεί για ευκολότερη ανάγνωση.
 • Λογισμικά ανάγνωσης οθόνης (Innoetics TTS, Vocalizer, Thorium, NVDA). Λογισμικό απαραίτητο για άτομα που έχουν κάποια οπτική αναπηρία, είτε δηλαδή αυτό περιλαμβάνει πλήρη απώλεια όρασης, είτε άλλες παθήσεις. Υποστηρίζει πλήρως τα ελληνικά, έχει τη δυνατότητα μεγέθυνσης των δεδομένων της οθόνης έως και 60 φορές, λειτουργεί ως screen reader για να μετατρέπει οτιδήποτε φαίνεται στην οθόνη σε προφορικό λόγο, διευκολύνει τους χρήστες κατά την πληκτρολόγηση κειμένου αφού εκφωνεί αυτά που ο χρήστης πληκτρολογεί. Παράλληλα είναι σε θέση να μεταφράσει από και προς Braille και συνεργάζεται με την οθόνη Braille. Επίσης δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης της οπτικής παρουσίασης της πληροφορίας, με αλλαγή μεγέθους, χρωμάτων και άλλων χαρακτηριστικών.

* Το λογισμικό αυτό, μέσω ειδικών παραμετροποιήσεων μπορεί να διευκολύνει και άτομα που αντιμετωπίζουν διάσπαση προσοχής ή κάποιας μορφής δυσλεξία.

 • Λογισμικό ανάγνωσης φωνής (Λογογράφος). Λογισμικό που επιτρέπει στο χρήστη να εκφωνεί κείμενο (αντί να το πληκτρολογεί) χρησιμοποιώντας μικρόφωνο και στη συνέχεια τα λεγόμενα του μετατρέπονται αυτόματα σε ηλεκτρονικό κείμενο είτε στον επεξεργαστή κειμένου του λογογράφου είτε στο Microsoft Word. Παρέχει τη δυνατότητα μετατροπής προ-ηχογραφημένης ομιλίας από μορφή αρχείου ήχου (wav, mp3, mp4, wma) σε κείμενο.

* Το συγκεκριμένο λογισμικό χρησιμοποιείται και από άτομα με κινητική αναπηρία που δε     μπορούν ή δυσκολεύονται στην πληκτρολόγηση κειμένου.

 • Λογισμικό Παραγωγής Ακουστικών Βιβλίων Daisy (Dolphin Publisher). Το Dolphin Publisher είναι το κορυφαίο εργαλείο για τη δημιουργία βιβλίων ψηφιακής ομιλίας DAISY με ανθρώπινη αφήγηση ή συνθετικές φωνές.
 • Λογισμικό ελέγχου υπολογιστή (Grid). Το GRID αποτελεί ένα από πληρέστερα λογισμικά εναλλακτικής και επαυξητικής επικοινωνίας. Οι δυνατότητές του ως εργαλείο εναλλακτικής επικοινωνίας καθώς και θεραπευτικής/ εκπαιδευτικής διαδικασίας για άτομα με προβλήματα λόγου περιορίζονται μόνο από το χρόνο που αφιερώνεται στη δημιουργία δραστηριοτήτων και πλεγμάτων χρήσης και πινάκων επικοινωνίας. Το περιβάλλον είναι ανοικτό επιτρέποντας στον θεραπευτή/εκπαιδευτή να προσαρμόσει πλήρως το περιβάλλον στο χρήστη. Στα χαρακτηριστικά του συγκαταλέγονται η πρόβλεψη λέξεων από ενσωματωμένο λεξικό, η δυνατότητα εμπλουτισμού λεξικού, το αυτόματο κλικ (με εκπνοή χρόνου) για τα πλήκτρα του πληκτρολογίου, το αυτόματο κλικ (με εκπνοή χρόνου) για τις λειτουργίες του ποντικιού, οι λειτουργίες φράσεων και μακροεντολών, έτοιμα παραδείγματα πολυπλεγμάτων που καλύπτουν τις περισσότερες ανάγκες και η δυνατότητα δημιουργίας πολυπλεγμάτων ή προσαρμογής πολυπλεγμάτων. Υποστηρίζει πλήρως την Ελληνική γλώσσα, έχει δυνατότητα συνεργασίας με λογισμικά σύνθεσης φωνής ώστε να εκφωνούνται τα περιεχόμενα των πλεγμάτων αλλά και συνοδεύεται από ενσωματωμένο λογισμικό σύστημα σύνθεσης φωνής για εκφώνηση για δύο φωνές στα Ελληνικά: 1 ανδρική και 1 γυναικεία, ώστε το περιβάλλον να είναι πλήρες.

Εξοπλισμός

 • Φορητή Μηχανική Γραφομηχανή Braille. Τυπώνει μέχρι 25 γραμμές των 42 κελιών Braille.
 • Ανανεώσιμη οθόνη Braille. Συσκευή για την απεικόνιση χαρακτήρων Braille, όπου οι τυφλοί ή με περιορισμένοι όραση χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να διαβάσουν την έξοδο κειμένου. Είναι 44 χαρακτήρων, τρεις εκ των οποίων αξιοποιούνται και για την παρουσίαση ειδικών πληροφοριών. Υποστηρίζει πλήρως τα ελληνικά.

*Χρήστες με κώφωση ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούν ανανεώσιμες οθόνες Braille.

 • Εκτυπωτής Braille. Η συσκευή αυτή επιτρέπει την εκτύπωση κειμένων σε γραφή Braille. Ο εκτυπωτής υποστηρίζει ελληνική και αγγλική γραφή Braille, έχει δυνατότητα άμεσης εκτύπωσης από το Διαδίκτυο και χρησιμοποιεί μηχανογραφικό χαρτί, ώστε να μη διακόπτεται η ανάγνωση της γραφής Braille.
 • Ηλεκτρονικός μεγεθυντής οθόνης κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV). Η ηλεκτρονική μεγέθυνση αποτελεί λύση για μία μεγάλη κατηγορία ατόμων με προβλήματα όρασης. Η συσκευή παρουσιάζει μια εικόνα (ή οτιδήποτε σε έντυπη μορφή) μεγεθυμένη στην οθόνη του υπολογιστή (δυνατότητα μεγέθυνσης έως 30 φορές). Βασικό χαρακτηριστικό της συσκευής είναι η ικανότητά της να χρησιμοποιείται και για γραφή
 • Πληκτρολόγιο μεγάλων πλήκτρων Big Keys. Διαθέτει περιορισμένο πλήθος πλήκτρων ώστε να μη διασπάται η προσοχή του/της χρήστη/χρήστριας και να εστιάζεται στα πλέον χρησιμοποιούμενα πλήκτρα. Τα πλήκτρα έχουν 4πλάσιο μέγεθος σε σχέση με αυτά των συμβατικών πληκτρολογίων. Συνοδεύεται από έναν οδηγό πλήκτρων (πλέγμα απομόνωσης πλήκτρων) που αποτρέπει τον ακούσιο πληκτρισμό.
 • Ποντίκι Ιχνόσφαιρα. Απευθύνεται σε άτομα με κινητικά προβλήματα στα άνω άκρα. Αντικαθιστά το συμβατικό ποντίκι. Αποτελείται από μία ιχνόσφαιρα που αντικαθιστά την κίνηση του κέρσορα και έξι πλήκτρα για τις βασικές λειτουργίες του ποντικιού. Παρέχει επίσης τρεις εισόδους σύνδεσης για εξωτερικούς διακόπτες που παρέχουν επιπλέον δυνατότητα διευκόλυνσης λειτουργιών.
 • Ποντίκι Μοχλός. Απευθύνεται σε άτομα με κινητικά προβλήματα στα άνω άκρα. Αντικαθιστά το συμβατικό ποντίκι. Αποτελείται από τρεις διαφορετικές λαβές χειρισμού (μοχλός, σφαίρα και μια τύπου Τ) που αντικαθιστούν την κίνηση του κέρσορα και έξι πλήκτρα για τις βασικές λειτουργίες του ποντικιού. Παρέχει επίσης τρεις εισόδους σύνδεσης για εξωτερικούς διακόπτες που παρέχουν επιπλέον δυνατότητα διευκόλυνσης λειτουργιών.
 • Διακόπτης πίεσης. Πρόκειται για βοηθητική συσκευή για χρήστες υπολογιστών με περιορισμένη όραση ή χρήστες με κινητικές αναπηρίες που χρειάζονται μεγαλύτερη περιοχή στόχο, σε σχέση με αυτή που παρέχει το συμβατικό ποντίκι. Ο διακόπτης είναι διαθέσιμος σε διαφορετικούς χρωματισμούς (κόκκινο, μπλε κίτρινο και πράσινο) για να καλύψει τις εξατομικευμένες ανάγκες των χρηστών.

IMG_20240409_091155
IMG_20240409_091229
IMG_20240409_091213
IMG_20240409_091225
IMG_20240409_091219
IMG_20240409_091256
IMG_20240409_091259
IMG_20240409_091848
IMG_20240409_091839
IMG_20240409_091207
previous arrow
next arrow

elEL
Μετάβαση στο περιεχόμενο