Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης προπτυχιακών φοιτητών

Συνημμένη θα βρείτε την Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης 2021-2022, προπτυχιακών φοιτητών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: “ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ…

Πρόσκληση για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης προπτυχιακών φοιτητών- ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 20/7/22

 Ανακοίνωση Υποβολής Αίτησης και Δικαιολογητικών Ημερομηνίες Υποβολής Δικαιολογητικών: 23/06/2022 έως 13/07/2022 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με…

Πρώτες βοήθειες σε συνεργασία με Kids Save Lives

Η Μονάδα Προσβασιμότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε συνεργασία με τον Σύλλογο KIDS SAVE LIVES, πραγματοποίησαν μία σημαντική δράση ενημέρωσης με σκοπό να προσφερθούν οι βασικές θεωρητικές…

Ερωτηματολόγιο: Ημιδομημένη συνέντευξη σχετικά με την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Αγαπητοί συνάδελφοι, Αποτελούμε μια ερευνητική ομάδα η οποία απαρτίζεται από μεταπτυχιακούς φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης…