Ερωτηματολόγιο: Ημιδομημένη συνέντευξη σχετικά με την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Αγαπητοί συνάδελφοι, Αποτελούμε μια ερευνητική ομάδα η οποία απαρτίζεται από μεταπτυχιακούς φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης…

Δράση ευαισθητοποίησης με την Α21- Καταργώντας τη Δουλεία στον 21ο αιώνα

Την Τρίτη, 29 Μαρτίου 2022 και ώρα 13.00 στην συνάντηση εθελοντών της Μονάδας Προσβασιμότητας και Κοινωνικής Στήριξης Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή παρουσίαση…

Απτικοί Χάρτες και Οδηγοί Όδευσης

Στο πλαίσιο δράσεων της Μονάδας πραγματοποιήθηκε η τοποθέτηση απτικών χαρτών και οδηγών όδευσης τυφλών σε καίρια σημεία του Πανεπιστημιακού χώρου, στοχεύοντας στην βελτίωση των υποδομών φυσικής…

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης προπτυχιακών φοιτητών

Συνημμένη θα βρείτε την Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης 2020-2021, προπτυχιακών φοιτητών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο:“ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ…

Αποτελέσματα εισαγωγής και διαδικασία εγγραφών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται τα ονόματα των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Τα ανωτέρω αποτελέσματα…