Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Πολιτική Ιδρύματος

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων επιδιώκει την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, την άρση του πληροφοριακού αποκλεισμού καθώς και την απρόσκοπτη παροχή κινήτρων σε φοιτητές ΑμεΑ και σε φοιτητές που εντάσσονται στις Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ).
Πυλώνας της ιδρυματικής πολιτικής είναι η συνεχής βελτίωση των υπαρχουσών υποδομών και η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης, η οποία βελτιώνει το ποσοστό έγκαιρης και επιτυχημένης ολοκλήρωσης των σπουδών και την ισότιμη συμμετοχή του συνόλου των φοιτητών του Πανεπιστημίου.
Στον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει συμπεριληφθεί ρητή πρόβλεψη για τους φοιτητές ΑμεΑ και ειδικότερα στο άρθρο 26 «Κοινωνικές Παροχές προς Φοιτητές», προβλέπεται ότι:

«Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επιδεικνύεται για τους φοιτητές/τριες με ειδικές ανάγκες, οι οποίοι/ες έχουν προτεραιότητα σε κάθε είδους παροχή και δικαίωμα που απορρέει από τη φοιτητική τους ιδιότητα». 

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, αξιοποιώντας το έμψυχο δυναμικό του, δημιούργησε και διαθέτει:

elEL
Μετάβαση στο περιεχόμενο