Ερωτηματολόγιο Καταγραφής Αναγκών Φοιτητή/ Φοιτήτριας με Αναπηρία και/ή με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
Τηλέφωνο
Περισσότερες πληροφορίές https://www.uoi.gr/dioikisi/gdpr/