Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Επικοινωνία

Γραμματεία

2651005950

Κοινωνική Στήριξη

2651005949

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

2651005094

Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης

2651005979

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων
Κτήριο Βιβλιοθήκης (1ος Όροφος)
45110 Ιωάννινα

E-mail uoisds@uoi.gr

Τεχνικώς Υπεύθυνος Έργου : Δρ Γεώργιος Ζάχος
Διευθυντής Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης 
Πανεπιστημίου Ιωαννινων
τηλ:2651005010

Ε-mail: gzachos@uoi.gr

elEL
Μετάβαση στο περιεχόμενο