Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Σύνδεσμοι

Συμβουλευτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Σ.ΚΕ.Π.Ι.)

Είναι μια υπηρεσία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η οποία παρέχει ψυχολογική υποστήριξη σε όλους τους φοιτητές ατομικά ή και ομαδικά. Το Συμβουλευτικό Κέντρο δεν προσφέρει έτοιμες λύσεις και δοκιμασμένες συνταγές. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την αυτογνωσία . Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε φοιτητής ενθαρρύνεται να αξιοποιήσει τα δικά του μέσα, ώστε να βρει πιο αποτελεσματικές λύσεις στα προβλήματα που το απασχολούν.

Επίσης το Συμβουλευτικό Κέντρο Ιωαννίνων παρέχει ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες συμβουλευτικής στήριξης σε γυναίκες θύματα βίας, καθώς και σε όσες υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις από εξειδικευμένο προσωπικό (σύμβουλο υποδοχής/διοικητικό προσωπικό, ψυχολόγο, κοινωνικό/-ή λειτουργό, νομικό).Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ιωαννίνων δέχεται γυναίκες που: α) αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις (π.χ. άνεργες, μονογονείς, μετανάστριες, πρόσφυγες, ΑΜΕΑ κ.τ.λ.), β) έχουν υποστεί σωματική και σεξουαλική κακοποίηση, ψυχολογική, συναισθηματική ή/και λεκτική βία.

Γραφείο Διασύνδεσης (ΔΑΣΤΑ)

Το Γραφείο Διασύνδεσης αποτελεί μία κεντρική υπηρεσία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που στοχεύει στην υποστήριξη των φοιτητών και αποφοίτων του Π.Ι. σε θέματα εκπαιδευτικής ανάπτυξης, σχεδιασμού σταδιοδρομίας, επαγγελματικής αποκατάστασης, καθώς και στη δικτύωση με την αγορά εργασίας, μέσω ανάπτυξης συνεργασιών με Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, Ινστιτούτα, κλπ. για την προώθηση της επαγγελματικής αποκατάστασης των φοιτητών/αποφοίτων του Ιδρύματος. Πιο συγκεκριμένα το Γραφείο Διασύνδεσης παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία

Ιστοσελίδα: https://www.esamea.gr/index.php

Η νέα ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ., στην ίδια διεύθυνση (www.esaea.gr), συνιστά ένα σημαντικό εργαλείο, καθώς δίνει τη δυνατότητα παροχής ολοκληρωμένης και αξιόπιστης πληροφόρησης για κάθε επισκέπτη, άτομο με αναπηρία ή μη, με σκοπό την ενημέρωσή του, τη θεμελίωση της διεκδίκησής του ή τον εμπλουτισμό της μελέτης του σε θέματα αναπηρίας. Η λειτουργία της νέας αναβαθμισμένης ιστοσελίδας της Ε.Σ.Α.μεΑ. διασφαλίζει τη δυνατότητα πρόσβασης σε κάθε επισκέπτη αφού συμμορφώνεται πλήρως με τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας και είναι πλήρως προσβάσιμη σε όλα τα άτομα με αναπηρία (Επίπεδο Προσβασιμότητας «ΑΑΑ»), τροφοδοτείται με Ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου, τις Εκθέσεις, τις έρευνες και τις μελέτες, αλλά και με τα Έργα που η Συνομοσπονδία κατά καιρούς υλοποιεί. Διαθέτει επίσης σε ηλεκτρονική μορφή το Αρχείο της Συνομοσπονδίας, το οποίο συνεχώς θα εμπλουτίζεται.

Κανόνες Συμπεριφοράς στην Καθημερινή Επικοινωνία με Άτομα με Αναπηρία

Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας-Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, σε συνεργασία με την έδρα της UNESCO του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, προχώρησε στην έκδοση σύντομων οδηγών που περιέχουν κανόνες συμπεριφοράς καθημερινής επικοινωνίας με άτομα με αναπηρία. Η ορθότητα των όρων έχει ελεχθεί από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με αναπηρία (Ε.Σ.ΑμεΑ).

Πρόσβαση στους πρωτότυπους οδηγούς, σε μορφή pdf, έχετε και από τους παρακάτω συνδέσμους:

Κανόνες Συμπεριφοράς στην Καθημερινή Επικοινωνία με Άτομα με Αναπηρία – 2009

Κανονες Συμπεριφοράς στην Καθημερινή Επικοινωνία με Άτομα με Αναπηρία – 2008

AMELIB

Η ανάπτυξη της AMELib (Accessible Multi-modal Electronic Library) στο πλαίσιο της δράσης 9.7 του ΣΕΑΒ, στοχεύει στην ενίσχυση της προσπάθειας άρσης των εμποδίων για τους εντυπο-ανάπηρους χρήστες των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Ο στόχος εξειδικεύεται στην προσφορά προσβάσιμου περιεχομένου μέσα από μία εξίσου προσβάσιμη διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία στηρίζεται στην εφαρμογή διατάξεων εξαίρεσης από το περιουσιακό δικαίωμα του δημιουργού για εντυπο-ανάπηρα άτομα, όπως αυτές προβλέπονται στη νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία.

ERASMUS+  

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει μία γενική πολιτική που στοχεύει στη διεύρυνση του Προγράμματος στα άτομα με ειδικές ανάγκες σε όλες τις δραστηριότητές της, ιδιαίτερα δε, στην εκπαίδευση. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες (φοιτητές και προσωπικό) αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία ατόμων, δεδομένου ότι πρέπει να υπερκεράσουν τις επιπλέον δυσκολίες που τους δημιουργεί το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζουν, ώστε να μετακινηθούν στο εξωτερικό στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Συνεπώς, δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για πρόσθετη χρηματοδότηση. Στην σχετική ιστοσελίδα του ΙΚΥ περιγράφεται όλη η διαδικασία την οποία θα πρέπει να ακολουθήσουν οι δικαιούχοι προκειμένου να υποβάλουν αίτηση για πρόσθετη χρηματοδότηση. Ωστόσο, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Τ. 26510-07519, 07264, E-mail: erasmus@uoi.gr) για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις (Έγγραφο του ΙΚΥ για τα ΑμεΑ). Επίσης, εφόσον πληρούνται κατά τα λοιπά όλα τα ακαδημαϊκά κριτήρια αξιολόγησης φοιτητή που θέτει το οικείο Τμήμα, ενδέχεται να υπάρξει και ειδική μοριοδότηση σε περιπτώσεις φοιτητών με ειδικές ανάγκες.

Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών

Η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών (Ε.Ο.Τ.) ιδρύθηκε το 2005 με σκοπό την οργανωτική συνδικαλιστική ολοκλήρωση του χώρου των τυφλών και τη διασφάλιση της εσωτερικής ενότητάς του, έτσι ώστε να αποφευχθεί η σύγχυση που μπορεί να δημιουργήσει η πολυδιάσπαση, τόσο στη διαβούλευση με την Πολιτεία όσο και στην ενημέρωση της Ελληνικής Κοινωνίας για τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τυφλοί και τα άτομα με προβλήματα όρασης της Χώρας. Αποτελεί τακτικό μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) και επίσημο Κοινωνικό Εταίρο της Πολιτείας για θέματα τυφλότητας.

Φάρος Τυφλών Ελλάδος

Από το 1946 ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδας αποτελεί μια μεγάλη αγκαλιά για όλους τους ενηλίκους που αντιμετωπίζουν πρόβλημα όρασης. Ο Φάρος αποτελεί σωματείο ειδικά αναγνωρισμένο ως Φιλανθρωπικό, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο ως προς το αντικείμενο από το Υπουργείο Εργασίας και επιχορηγούμενο από το Κράτος μέσω της Περιφέρειας Αττικής. Όλες οι κοινωνικές δράσεις του Φάρου προσφέρονται δωρεάν (κοινωνική υπηρεσία, μαθήματα Η/Υ, μαθήματα κεραμικής, μαθήματα Ιταλικών, βιβλιοθήκη ομιλούντων βιβλίων, βιβλιοθήκη braille, μαθήματα Braille για τυφλούς, γυμναστήριο κ.ά.), ενώ πολλές είναι και οι στιγμές αναψυχής και κοινωνικοποίησης (πλεκτό, μακραμέ, θεατρική ομάδα κ.α.)

Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες
Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες ιδρύθηκε το 2002 και λειτουργεί σύμφωνα με τον Αθλητικό νόμο όπως και οι υπόλοιπες Αθλητικές Ομοσπονδίες στην Ελλάδα. Εκπροσωπεί όλες τις κατηγορίες αθλητών με κινητικές αναπηρίες (ακρωτηριασμός, κάκωση νωτιαίου μυελού, εγκεφαλική παράλυση κλπ), νοητική αναπηρία και αναπηρίες όρασης. Είναι αναγνωρισμένη βάσει νόμου και μέλος όλων των Διεθνών Αθλητικών Ομοσπονδιών και Οργανισμών ανά κατηγορία αναπηρίας και ανά άθλημα που είναι μέλη της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής (IPC). Στην Ελλάδα μέλος της IPCείναι η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή.

ΕΟΚΑ | Εθνική Ομοσπονδία Κινητικά Αναπήρων

Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος: OM.KE


elEL
Μετάβαση στο περιεχόμενο