Συνημμένη θα βρείτε την Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης προπτυχιακών φοιτητών στο πλαίσιο του έργουμε τίτλο:
“ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ”, όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (σύνδεσμος Νέα – Ανακοινώσεις) και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Συνημμένο : Αρχείο pdf