Πρόσκληση για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης προπτυχιακών φοιτητών

 Ανακοίνωση Υποβολής Αίτησης και Δικαιολογητικών Ημερομηνίες Υποβολής Δικαιολογητικών: 23/06/2022 έως 13/07/2022 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με…

Πρώτες βοήθειες σε συνεργασία με Kids Save Lives

Η Μονάδα Προσβασιμότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε συνεργασία με τον Σύλλογο KIDS SAVE LIVES, πραγματοποίησαν μία σημαντική δράση ενημέρωσης με σκοπό να προσφερθούν οι βασικές θεωρητικές…

Ερωτηματολόγιο: Ημιδομημένη συνέντευξη σχετικά με την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Αγαπητοί συνάδελφοι, Αποτελούμε μια ερευνητική ομάδα η οποία απαρτίζεται από μεταπτυχιακούς φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης…

Δράση ευαισθητοποίησης με την Α21- Καταργώντας τη Δουλεία στον 21ο αιώνα

Την Τρίτη, 29 Μαρτίου 2022 και ώρα 13.00 στην συνάντηση εθελοντών της Μονάδας Προσβασιμότητας και Κοινωνικής Στήριξης Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή παρουσίαση…