Πρόσκληση για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης προπτυχιακών φοιτητών

 Ανακοίνωση Υποβολής Αίτησης και Δικαιολογητικών Ημερομηνίες Υποβολής Δικαιολογητικών: 23/06/2022 έως 13/07/2022 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων», Υποέργο 1, με κωδικό MIS 5047354 και Κωδικό ΕΕ «82349» (Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Καθηγητής Μηνάς Πασχόπουλος), η οποία  συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό…

Ερωτηματολόγιο: Ημιδομημένη συνέντευξη σχετικά με την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Αγαπητοί συνάδελφοι, Αποτελούμε μια ερευνητική ομάδα η οποία απαρτίζεται από μεταπτυχιακούς φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Οι ερωτήσεις που έχετε στη διάθεση σας έχουν ως στόχο την καλυτέρευση της καθημερινής διαβίωσης σας στο ακαδημαϊκό περιβάλλον, ως προς την δυνατότητα της πρόσβασης στους…

Απτικοί Χάρτες και Οδηγοί Όδευσης

Στο πλαίσιο δράσεων της Μονάδας πραγματοποιήθηκε η τοποθέτηση απτικών χαρτών και οδηγών όδευσης τυφλών σε καίρια σημεία του Πανεπιστημιακού χώρου, στοχεύοντας στην βελτίωση των υποδομών φυσικής προσβασιμότητας του Ιδρύματος. Οι απτικοί χάρτες αποτελούν σημαντική πηγή πληροφόρησης του περιβάλλοντος χώρου για άτομα με προβλήματα όρασης. Αποτυπώνουν ανάγλυφα βασικά σημεία ενδιαφέροντος της Πανεπιστημιούπολης και συνοδεύονται απο περιγραφές…

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης προπτυχιακών φοιτητών

Συνημμένη θα βρείτε την Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης 2020-2021, προπτυχιακών φοιτητών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο:“ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ”, όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (σύνδεσμος Νέα – Ανακοινώσεις) και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Συνημμένο : Αρχείο pdf

Αποτελέσματα εισαγωγής και διαδικασία εγγραφών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται τα ονόματα των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Τα ανωτέρω αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους από το διαδίκτυο (στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται ονομαστικά τα αποτελέσματα, εφόσον πληκτρολογήσουν τον οκταψήφιο κωδικό τους αριθμό και τους τέσσερις…