Την Τρίτη, 29 Μαρτίου 2022 και ώρα 13.00 στην συνάντηση εθελοντών της Μονάδας Προσβασιμότητας και Κοινωνικής Στήριξης Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή παρουσίαση από τον κο. Κοντούδη Δημήτριο, μέλος της οργάνωσης Α21- Καταργώντας τη Δουλεία στον 21ο αιώνα, με θέμα «Το φαινόμενο της εμπορίας ανθρώπων».

Έγινε περιγραφή της κατάστασης τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκόσμια με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού στο συγκεκριμένο θέμα, ενώ αναλύθηκαν οι υφιστάμενοι κίνδυνοι. Επίσης έγινε συζήτηση για να κατανοηθούν και αναδειχτούν οι πτυχές και η έκταση του ζητήματος. Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις της Α21 μπορείτε να βρείτε στην επίσημη Ιστοσελίδα της Δομής.

Banner a21
Φωτογραφία από το αμφιθέατρο κατά την διάρκεια της Εκδήλωσης
Φωτογραφία από το αμφιθέατρο κατά την διάρκεια της Εκδήλωσης