Τον Απρίλιο πραγματοποιήθηκε κύκλος εκπαιδευτικών σεμιναρίων “Προσβασιμότητα και Συμπερίληψη στην Τέχνη, τον Πολιτισμό και την Εκπαίδευση” που συνδιοργανώνουν η Μονάδα Προσβασιμότητας και Κοινωνικής Στήριξης Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Στόχος του προγράμματος είναι η γνωριμία με τις Υπηρεσίες Προσβασιμότητας και η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μπορούν να ενταχθούν και να αξιοποιηθούν στα εκάστοτε μέσα. Οι συμμετέχοντες/ουσες είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν το ψηφιακό περιβάλλον της προσβασιμότητας στους Σταθμούς εργασίας για Φοιτητές με αναπηρίες που υπάρχουν στην Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και να εξοικειωθούν με την γραφή Braille.

#uoi #braillebooks #AccessibleLearning