Για να ακούνε με τα μάτια μας και να διαβάζουν με τη φωνή μας!

Μία πολύ ενδιαφέρουσα γνωριμία είχαμε χθες με την ισότιμη πρόσβαση όλων στη γνώση και γενικότερα στο αγαθό του βιβλίου…

Ο Οργανισμός Διαβάζω για τους Άλλους ενημέρωσε τους εθελοντές της Μονάδας Προσβασιμότητας σχετικά με το όραμα και την αποστολή του.

Πώς να δημιουργούν ακουστικά βιβλία για τυφλούς συμπολίτες μας, πώς να κρατούν συντροφιά μέσα από εξατομικευμένες αναγνώσεις και πώς μπορούν να συμμετέχουν σε πολυαισθητηριακά βιωματικά εργαστήρια..

Η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση για το κοινωνικό πρόβλημα της μη ισότιμης πρόσβασης των τυφλών στη γνώση συνεχίζεται…

Screenshot απο την διαδικτυακή ενημέρωση του Διαβάζω για τους άλλους